Poslovno svetovanje se uvršča med storitve svetovanja, ki obsegajo pomoč zasebnim in javnim organizacijam pri analizi in novi opredelitvi strategij, izboljšanju učinkovitosti poslovanja in optimizaciji poslovanja, tehničnih ter kadrovskih virov. Čeprav v praksi večkrat opazimo enačenje pojma svetovalne storitve (ki vključuje tudi svetovanje na področju informacijske tehnologije) s pojmom poslovno svetovanje, lahko kaj hitro ugotovimo, da je pojem svetovalna storitev širši od poslovnega svetovanje.

Poslovno svetovanje vključuje naslednja področja:

  • Izvedbeni procesi oziroma upravljanje in razvoj organizacije in obsega integracije poslovnih rešitev s pomočjo reinženiringa poslovnih procesov, upravljanje odnosov s strankami in dobavitelji, optimizacija stroškov, upravljanje prodaje in nabave ter svetovanje o zunanjih storitvah.
  • Strateško svetovanje, ki vpliva na izboljšanje dolgoročne pozicije podjetja z razvojem strateškega načrtovanja, združitvami in prevzemi, prodajo, trženjem, eksternim korporativnim komuniciranjem, finančnim svetovanjem, strategijami na področju človeških virov.
  • Projektno vodenje, ki obsega uporabo znanj, spretnosti, orodij in tehnik za širok spekter aktivnosti z namenom zadovoljitve zahtev posameznih projektov.
  • Obvladovanje oziroma upravljanje sprememb. S spreminjanjem razmer na trgu se povečuje povpraševanje po svetovanju obvladovanj oziroma upravljanja sprememb, kar je razumljivo saj podjetja iščejo nove poslovne rešitve.
  • Svetovanje na področju upravljanja človeških virov

Poslovno svetovanje je nevidna storitev, je intelektualna dodana vrednost in neprestano je potrebno na novo ugotavljati, kje dodaja vrednost in kakšne vrste znanja posreduje. Poslovno svetovanje so svetovalne storitve, ki jih prevzemajo in zagotavljajo organizacijam posebej usposobljene in kvalificirane osebe ter pomagajo organizaciji – stranki na objektiven in neodvisen način opredeljevati probleme menedžmenta, jih analizirati, priporočati rešitve zanje ter na zahtevo tudi sodelovati pri uvajanju teh rešitev.

Za poslovno svetovanje je potrebno zaupanje in odnos med naročnikom in svetovalcem. Čeprav je ta odnos vzpostavljen na osnovi poslovnega izziva, so njegovi temelji subjektivni. Zgrajen je na zaupanju v strokovnost in osebno integriteto ter na življenjski energiji, ki se pretaka v času medsebojnega sodelovanja.

By admin

Dodaj odgovor