Vpis lastnikov podjetji v register – Zakaj je kazen nezakonita?

To poletje je po internetu veliko govora okoli vpisa lastnikov podjetij v register. Še posebaj v mesecu septembru smo zasledili več zapisov podjetnikov, ki so v preteklih dnevih po pošti dobili neprijetne pozdrave naših Fursovih kontrolorjev.

Sicer nas ne čudi to, da so nekateri na vpis pozabili ali pa verjetno niti niso vedeli, da je potreben. Čudi nas to, da smo iz nekaterih zapisov na internetu razbrali, da so te kazni prejeli tudi enoosebni d.o.o. ji, za katere pa AJPES ima podatke in bi bilo večini od nas verjetno logično, da obstaja izmenjava teh podatkov med njimi.

Za nekatera vprašanja smo se obrnili na odvetniško pisarno Križanec iz Ljubljane. Rok Križanec nam je po emailu posredoval odgovore. Od AJPESA pa smo prejeli tudi odgovor na vprašanje glede izmenjave podatkov:

Odgovor Ajpesa:

Enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe) podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ni potrebno vpisati. Več o vpisu v RDL si lahko preberete na spletni strani AJPES https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno.

Glede dodatnih vpisov pri FURS, ki jih omenjate v sporočilu predlagamo, da preverite na FURS.

Kdo mora biti vpisan v register?

Obveznost, da ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku, imajo poslovni subjekti iz 35. in 36. člena ZPPDFT-1, to so gospodarske družbe, zadruge, društva, zavodi, politične stranke, verske skupnosti, tuji skladi in ustanove ter drugi poslovni subjekti, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža/delnic.

Kakšni so roki za vpis v register?

44. člen ZPPDFT-1 določa, da so poslovni subjekti dolžni v register dejanskih lastnikov vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku osmih dni od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije ali davčni register, če niso vpisani v Poslovni register Slovenije, oziroma v roku osmih dni od nastanka spremembe podatkov.

Je že prepozno?

V kolikor poslovni subjekt ni vpisal podatke o svojem dejanskem lastniku v roku 8 dni od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije ali davčni register, se lahko, skladno z 167. členom ZPPDFT-1, kaznuje z globo od 6.000,00 do 60.000,00 EUR. Vsekakor pa predlagamo, tudi če je poslovni subjekt zamudil zakonski rok, da svojo zakonsko obveznost naknadno izpolni.

Ali se mora v register vpisati tudi enoosebni doo?

44. člen ZPPDFT-1 določa, da morajo vsi Poslovni subjekti, razen taksativno navedenih izjem, ki so:
• samostojni podjetniki posamezniki,
• posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
• enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter,
• neposredni in posredni proračunski uporabniki,

izpolniti svojo zakonsko dolžnost. Po naši oceni je zakon jasen in sicer je nedvoumno določeno, da so iz obveznosti vpisa dejanskih lastnikov izvzete vse enoosebne d.o.o., in ne samo enoosebne d.o.o., v katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe, kot določilo tolmači Urad za preprečevanje pranja denarja in AJPES. Zakone je treba brati tako, kot so napisani.

Kaj lahko stori podjetje, če prejme plačilni nalog z globo od 6.000 do 60.000 EUR?

Pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe imata pravico v roku 8 dni od vročitve plačilnega naloga, vložiti zahtevo za sodno varstvo. Zahteva mora biti vložena na prekrškovni organ, ki je plačilni nalog izdal (FURS). Poslovnim subjektom najmanj predlagamo, da se o prejetem plačilnem nalogu posvetujejo s strokovnjakom, ki bo ocenil možnost uspeha, globe so namreč izjemno visoke.

Dodaj odgovor