METODA INTEGRALNE BIORGONOMIJE

Integralna biorgonomija (IB) je sodobna metoda naravnega zdravljenja, ki pripomore k ugotavljanju vzrokov za najrazličnejše težave in vzpostavljanje energijskega ravnovesja na naraven način. Temelji na klasični biorgonomiji, nadgrajena pa je z znanji tradicionalnih medicin in sodobnih bioenergijskih pristopov. Elementi integralne biorgonomije:

Klasična biorgonomija: Ime biorgonomija izhaja iz pojmov bi (dvojno) in orgon. Beseda bi (dvojno) se nanaša na spremljajočo filozofijo biorgonomije, po kateri ima vse manifestirano svojo komplementarno polovico. Ljudje se, eni bolj, drugi manj zavedamo, da bivamo hkrati v več razsežnostih, obenem pa mora uravnovešen človek biti sposoben osredotočiti se na aktualen trenutek, na tukaj in zdaj; to pa dosežemo lahko tudi s procesom združevanja komplementarnih energij. Pojem orgon pa je uporabljal Wilhelm Reich in ga lahko enačimo s pojmi kot so univerzalno energijsko polje, prana ali denimo qi. Biorgonomijo sta na osnovah spoznanj Wilhelma Reicha razvila predvsem Izraelca Rafael Rosen in Naomi Feinberg; slednja je biorgonomij tudi prenesla v Slovenijo.

Pri tradicionalnih medicinah izhajamo predvsem iz tradicionalne kitajske in indijske medicine, vključno z zeliščarstvom in pomenom zdrave prehrane, zadostnega gibanja …

Sodobni bioenergijski pristopi: Izraz boenergija se nanaša na vitalno energijo človekovega organizma. V sklopu integralne biorgonomije uporabljamo tako recimo danes že konvecionalno tehniko polaganja rok kot najnovejša spoznanja o dejavnikih, ki vplivajo na bioenergijo človeka, zlasti Aleksandra Lowena, dr. Antona Janova (primarne travme) in Sergeja N. Lazareva (karmična diagnostika).

Ko govorimo o vzrokih različnih bolezni, ne mislimo samo organskih ali funkcijskih bolezni, ampak tudi vse drugo, kar nam preprečuje kvalitetno in srečno življenje. Tu pa mislimo na vzajemnost našega značaja, duševnega zdravstvenega stanja in telesa ter nenazadnje pojma usode. Cilj integralne biorgonomije torej ni le odprava simptomov bolezni, ampak tudi ozaveščanje, da na zdravje vplivamo z načinom odziva na zunanje dražljaje, katerega pa seveda lahko korenito spremenimo.

Koncept in način delovanja

Pri uravnovešanju energijskega stanja, in odpravi energijskih motenj IB upošteva dejstvo, da so zdravje, karakter in usoda tesno povezani in da moramo pri celostni obravnavi problema vedno upoštevati celostni pristop ter dejstvo, da je tedaj, ko ne najdemo resničnega vzroka težav in ko klient ne sodeluje aktivno v procesu ozdravitve, bioenergijski pristop simptomatski. Kot takšen pa je lahko zavajajoč, saj obstaja velika verjetnost, da se bo manifestacija problema na fizični ravni ponovila. Zato je terapevtsko delo usmerjeno v to, da stranka prevzame odgovornost za svoje življenje in zdravje, in sicer skozi spremembo razmišljanja, prehrane, načina delovanja, …, terapevt pa je samo neke vrste usmerjevalec in katalizator, ki v času zdravljenja stoji ob strani.

Značilnosti in posebnosti integralne biorgonomije

Integralna biorgonomija upošteva izsledke o zakonitostih delovanja univerzalnega informacijskega polja, univerzalnega energijskega polja ter morfogenetskih polj (pojem energijskih povezav, ki ga je vpeljal biolog Rupert Sheldrake). Pri energijskem zdravljenju upošteva tesno vzajemno povezavo zdravja, značaja ter usode, k osebi, ki išče pomoč pa pristopa celostno, pri ugotavljanju vzrokov za težave in energijskemu uravnavanju uporablja tudi ostale bioenergijske metode. Čeprav je v osnovi tem metodam podobna, pa ima nekaj posebnosti:

V svoje delo vključuje obstoj komplementarnih energij (pojem, soroden teoriji polarnosti, ki je sicer upošteva večina vej zdravilstva).

Energijsko diagnostiko opravlja s pomočjo senzorjev na vekah, tako imenovano EST (energy sensing tehnik), ki je edinstvena med alternativnimi in komplementarnimi metodami.

Kot sredstvo za doseganje višjega stanja zavesti uporablja merkavo (mentalno-čustvena kreacija svetlobnega heksagrama).

Energijske transformacije pospeši in dosega s tako imenovanimi biorgonomskimi procesi.

Pomemben element integralne biorgonomije so spoznanja karmične diagnostike (S. N. Lazarov), kot osnova za ugotavljanje prvotnih vzrokov težav. Najdemo jih pri naših prednikih, v naših prejšnjih življenjih, v času nosečnosti kot tudi v travmatičnih življenjskih dogodkih.

Pri odpravljanju energijskih blokad se uporablja tehnika stimulacije posebnih točk na telesu, ki jih v integralni biorgonomiji imenujemo točke odpiranja.

Pomembno je zavedanje, da je lahko tudi bioenergijsko zdravljenje simptomatsko, če ne najdemo prvotnih vzrokov težav in če oseba pri zdravljenju ne sodeluje dejavno. Simptomatsko zdravljenje pa je lahko zavajajoče in škodljivo tako za osebo, ki išče pomoč, kot za terapevta.

Zdravilci

V Sloveniji si je v preteklih desetih letih v okviru raznih tečajev in seminarjev znanje biorgonomije in integralne biorgonomije pridobilo nekaj sto oseb. Zadnja štiri leta pa po programu usposabljanja za bioterapevte pri GZS Slovenije poteka usposabljanje za pridobitev listine o usposobljenosti za tarapevte naravnega zdravljenja. Prvi dve generaciji 50 udeležencev je že uspešno končalo usposabljanje, večina pa je tudi opravila izpite v okviru CPU pri GZS. Trenutno se v treh letnikih usposablja skupaj 90 udeležencev.

Stanovsko združenje ne obstaja, saj so terapevti, ki izvajajo metodo integralne biorgonomije, vključeni v druga interesna združenja kot so Sekcija terapevtov naravnega zdravljenja, KONAZ ipd.

Najpogostejše indikacije

S pomočjo integralne biorgonomije lahko obravnavamo vse vrste kroničnih težav. Stranka si mora predhodno priskrbeti zdravniško diagnozo, v nekaterih primerih pa tudi mnenje zdravnika o koristi bioenergijskega zdravljenja. V prvi vrsti pa je indikacija pogojena s pripravljenostjo osebe za tvorno sodelovanje pri spremembah tako razmišljanja, odnosa do sebe in okolja, kot spremembo načina prehranjevanja, dela, počitka. Pomembno pa je tudi zaupanje v terapevta in vera osebe v možno pomoč tudi na nevidnih, energijskih ravneh, saj so učinki v nasprotnem primeru bistveno manjši.

Vir: Neznan

By admin

Dodaj odgovor